Phúc Lộc Coffee – Tea

Phúc Lộc Coffee – Tea

access_time Closed, Opens 6:30 AM

All Hours
wifi WiFi??
power Power??
local_cafe Price??
wc Toilet??

Bean Brief

Phúc Lộc Coffee - Tea

Email us a video of this fine place and you will have much luck in the future.

Email

Gallery

Email us some photos of this fine place and you'll get a warm fuzzy feeling in return.

Email

Reviews

저렴하고 맛있습니다 꼭 가세요 20k vmd per each beverage

Google Review Skyranch Naver

Quán khá chật

Google Review huy tran

Phong cách thiết kế khá lạ, nhẹ nhàng. Thức uống khá ngon và rẻ.

Google Review Nhật Tân Huỳnh

Cuối tuần có ban nhạc biểu diễn nghe hay , nước ngon , giá nước đồng giá 20k hợp lý.

Google Review Vien Do

공차같은데 가지 말고 여기서 시키세요 개싸요 다만 영어메뉴가 없어서 설명해달라하면 해줍니다

Google Review 서종민

저렴하고 맛있습니다 꼭 가세요 20k vmd per each beverage

Google Review Skyranch Naver