สเต็กบ้านคุณยาย

สเต็กบ้านคุณยาย

access_time Closed, Opens 4:30 PM

All Hours
fastfood Food??
credit_card Card??
wc Toilet??
wifi WiFi??

Bean Brief

สเต็กบ้านคุณยาย

Email us a video of this fine place and you will have much luck in the future.

Email

Gallery

Email us some photos of this fine place and you'll get a warm fuzzy feeling in return.

Email

Reviews

ได้เยอะคุ้มสเต็กไก่​ มันบดอร่อย

Google Review Natchavit Taepipatpong

ได้เยอะคุ้มสเต็กไก่​ มันบดอร่อย

Google Review Natchavit Taepipatpong

อร่อยมาก

Google Review Easy Aui

ราคาเหมาะสม

Google Review ฐสิษฐ์ รวินจิรธันย์

อร่อย ราคาถูก ให้เยอะ เยี่ยมเลยครับ

Google Review TaWaRaNuRuk

가성비 좋은스테이크집

Google Review 조윤형